ATA Freight Gümrük Müşavirliği, Türkiye’de “İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu” listelerine giren firmalar ile uluslararası firmalarında dahil olduğu çok sayıda firmaya; tecrübeli ve uzman çalışanları ilehizmet vermektedir.

ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli “Filmaşin” ithalatına karşı 17 Nisan 2017 tarihinden bu yana antidamping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütülmektedir.

Söz konusu soruşturmalara ilişkin nihai karar 20 Mart 2018 tarihinde ITA tarafından açıklanmış olup, telafi edici vergi soruşturması kapsamında “Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.” (Habaş) için %3,86; “İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.”(İçdaş) için %3,81 oranında sübvansiyon marjı hesaplanmış ve diğer tüm firmalarımız için sübvansiyon marjı %3,84 olarak belirlenmiştir. Aynı üründe ITA tarafından yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasının nihai kararına göre ise Habaş için %4,74, İçdaş için ise %7,94 damping marjı hesaplanmıştır. Diğerleri marjı ise Habaş ve İçdaş firmalarının ağırlıklı ortalamasının alınması sureti ile %6,34 olarak belirlenmiştir.
 
 

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC)tarafından yürütülen zarar analizi halen devam etmekte olup, ITC’nin nihai kararını 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklaması beklenmektedir. ITC’nin zararın varlığına hükmetmesi durumunda önlem yukarıda belirtilen oranlarda yürürlüğe girecektir. ITA’nın soruşturmaya ilişkin bulgularına ve soruşturma takvimine ilişkin yayımlanan metin ekte yer almaktadır. 

http://haber.evrim.com/haber.asp?T=0&HbrID=18079&sayfano=2